Nieuwsbrief zomer 2017

Kinderen zonder ouders Door de hoge werkloosheid vertrekken veel inwoners van Moldavië naar westerse landen om daar werk te zoeken. Daardoor groeien meer dan 100.000 kinderen op zonder ouders. Veel kinderen worden achtergelaten bij grootouders, buren, kennissen of ze  worden naar kindertehuizen gebracht. Er zijn ook kinderen die op straat belanden. Zo groeien veel kinderen…

Mensenkinderen Magazine Maart 2017

Het maart magazine van Mensenkinderen is verschenen. Met onder andere de volgende onderwerpen; Hoop is een anker, Egbert van Beesten vertelt hoe Liri uit Albanië weer nieuwe hoop heeft gekregen. Hoopgevend gepiep – kuikens voor arme gezinnen. Op de actiepagina wordt aandacht gevraagd voor het project Help het Huis van Hoop.

Actie: Veld Vol Voedselpakket

Geachte heer en/of mevrouw, Het kost voor een gemiddeld gezin met 2 kinderen ongeveer € 2.000,- per jaar om elke dag aardappels en groente op tafel te zetten. Dat is heel veel geld, vooral als je straatarm bent en in een land woont als bijvoorbeeld Armenië of Moldavië. Want de voedselprijzen zijn daar bijna net…