Mensenkinderen verwacht van haar medewerkers en andere vertegenwoordigers dat zij integer te werk gaan. Dat betekent dat ze eerlijk zijn, zich respectvol gedragen en afspraken nakomen. En dat men zich daarbij aan wet en regelgeving houdt en verantwoordelijk met anderen omgaat. Ons integriteitsbeleid ziet daarop toe.

Onder niet integer werken vallen bijvoorbeeld corruptie, fraude, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, belangenverstrengeling of het lekken van vertrouwelijke informatie.

Melding

Bent u van mening dat er sprake is van een integriteitsschending door een medewerker of vertegenwoordiger van Mensenkinderen? Dan kunt u dat melden via meldpuntintegriteit@mensenkinderen.nl.

Uw bericht wordt vertrouwelijk behandeld en we nemen binnen 5 werkdagen contact met u op over de verdere afhandeling.

Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF)

Mensenkinderen is erkend door het CBF. Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. U kunt ook bij het CBF terecht met klachten. Het CBF neemt uw klacht alleen in behandeling, nadat u deze eerst bij ons hebt ingediend.