Mensenkinderen heeft een cursus ontwikkeld om diakenen te helpen focussen op de belangrijkste taken van de diaconie.

 

Diaconale cursus: Gaaf Geven.

 

Menig diaken worstelt met zijn/haar ambt als diaken. Er zijn zoveel zaken die aandacht vragen, waardoor de werkelijke diaconale taken dreigen onder te sneeuwen.

Om diakenen te helpen focussen op de belangrijkste taken van de diaconie, heeft Mensenkinderen een cursus ontwikkeld. Naast bewustwording van de eigen motivatie en een herbezinning op wat  diaconaat nu werkelijk inhoudt, is één van de doelen om diakenen mogelijkheden en ideeën aan te reiken waarmee ze de eigen plaatselijke kerk weer volop kunnen betrekken bij het diaconale werk.

Wellicht is deze cursus iets voor uw diaconie?

Neem voor meer informatie contact op met Harry van der Kamp:

Email:                   h.vander.kamp@www.mensenkinderen.nl

Telefoon:            06 – 4200 2120