Maak zending of diaconaat concreet en laat Mensenkinderen een kerkdienst verzorgen.

Regelmatig verzorgen Bram van Dijke en ds. Egbert van Beesten kerkdiensten in het gehele land.

In overleg met de mensen die de dienst voorbereiden wordt een thema gekozen. Bram of Egbert gaan hiermee aan de slag en zorgen voor een dienst waarbij de nadruk ligt op zending of diaconaat.

Daarbij wordt rekening gehouden met de gebruiken die in de plaatselijke kerk gelden.

Desgewenst is het mogelijk dat tijdens of na de dienst aan de hand van een powerpointpresentatie het een en ander verteld wordt over projecten van Mensenkinderen.

Op deze manier worden de kerkgangers nauw bij het zendings- en hulpverleningswerk betrokken. Zending komt dichtbij en het is voor bijvoorbeeld de zendingscommissie of de diaconie gemakkelijker om handen en voeten te geven aan hun belangrijke werk.

Voor meer informatie of afspraken kunt u contact opnemen met ons kantoor in Nunspeet (0341) 45 55 59.