Anna Aivazyan

Anna is 8 jaar oud en zit in de 3de klas. Zij heeft een spraakprobleem en daarom ging ze naar logopedie. Ze groeit op in een groot gezin wat leeft onder moeilijke omstandigheden. Help dit gezin door Anna haar sponsorouder te worden.

Actie brandhout winter 2019—2020

Het is voor ons verbazingwekkend hoe brandhout het leven van gezinnen kan veranderen en mensen weer hoop en vertrouwen in de toekomst kan geven. Samen met plaatselijke kerken en vele vrijwilligers hebben we 1.238 arme gezinnen van brandhout kunnen voorzien. Een ongelooflijk groot geschenk voor deze mensen.

Actie Veld Vol Voedsel 2019

Ook in 2019 hebben we, mede dankzij prachtige giften, weer veel mensen kunnen helpen met een pakket groentezaden en pootaardappelen. Jaar in jaar uit mogen we weer meer, maar ook andere arme mensen een klein stukje vertrouwen geven in hun eigen toekomst.