Actie brandhout winter 2019—2020

Het is voor ons verbazingwekkend hoe brandhout het leven van gezinnen kan veranderen en mensen weer hoop en vertrouwen in de toekomst kan geven. Samen met plaatselijke kerken en vele vrijwilligers hebben we 1.238 arme gezinnen van brandhout kunnen voorzien. Een ongelooflijk groot geschenk voor deze mensen.

Actie Veld Vol Voedsel 2019

Ook in 2019 hebben we, mede dankzij prachtige giften, weer veel mensen kunnen helpen met een pakket groentezaden en pootaardappelen. Jaar in jaar uit mogen we weer meer, maar ook andere arme mensen een klein stukje vertrouwen geven in hun eigen toekomst.

Albanië – renovatie sanitair in de gevangenis in Lushnje

Mensenkinderen werkt in Albanië samen met de christelijke organisatie Sh.K.B.Sh. Zij verzorgen pastorale hulp en activiteiten in gevangenissen, en daarnaast worden veel gezinnen van gevangen geholpen met praktische hulp. Sinds een jaar zijn er in enkele gevangenissen bijzonder goede ervaringen opgedaan met aangestelde geestelijk verzorgers (wij noemen ze kapelaans vanwege de internationale klank). Gevangenen delen…