Mijn kind Sponsoring

Veel kinderen in Oost-Europa en Armenië groeien op in armoede en hebben geen kansen voor de toekomst. Mensenkinderen biedt daarom de mogelijkheid om maandelijks een kind uit een arm gezin te ondersteunen.

Studiesteun Onderwijs

Met studiesteun financiert u de opleiding van talentvolle studenten in Oost-Europa die zonder uw hulp niet kunnen studeren. Door uw steun kunnen ze een opleiding volgen en hebben ze veel meer kans om een goed bestaan op te bouwen.

Mijn project Een eigen project

Mensenkinderen biedt u de mogelijkheid om zelf uw “eigen” project te financieren. U neemt dan een project helemaal voor uw rekening. Zo kunnen we heel snel de benodigde hulp bieden. Na de afronding ontvangt u een uitgebreide rapportage.

Mijn oudere – Sponsoring

Veel ouderen in Armenië leven in moeilijke omstandigheden. Ze hebben hun hele leven hard gewerkt en hebben veel zorgen op hun oude dag. Mensenkinderen biedt daarom de mogelijkheid om maandelijks een ouder te ondersteunen.