Uw gift aan Stichting Mensenkinderen is aftrekbaar van de belasting!
Overweegt u Stichting Mensenkinderen een groot bedrag te schenken? Denk eens aan het afsluiten van een periodieke schenking. Het bedrag is dan volledig aftrekbaar van de belasting!

Het enige dat nodig is, is het invullen van het document Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld + toelichting en eventueel Betalingsvolmacht-periodieke-gift-in-geld in geld en het vervolgens op te sturen naar Stichting Mensenkinderen. De notaris is niet meer nodig!

Sinds 1 januari 2006 betaalt Stichting Mensenkinderen als goed doel 0% successie/schenkingsrecht.

Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid van uw periodieke schenking
U hoeft slechts aan drie voorwaarden te voldoen om uw gift volledig af te mogen trekken van de belasting:

  1. Vastlegging van uw gift in bovenstaande overeenkomst.
  2. U doneert het bedrag minimaal 5 jaren achter elkaar.
  3. Het bedrag is elk jaar even hoog.

Als u aan deze drie voorwaarden voldoet mag u uw gift 100% aftrekken van de belasting en geldt er dus zowel géén drempelbedrag als géén maximum bedrag.

Let op!
Giften die u hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

Rekenvoorbeeld van uw fiscale voordeel:

OmschrijvingEenmalige giftPeriodieke schenkingEenmalige giftPeriodieke schenking
Uw giftbedrag€ 350€ 603€ 550€ 1.145
Gezinsinkomen€ 35.000€ 35.000€ 55.000€ 55.000
Belastingtarief42%42%52%52%
Aftrekbaar€ 0€ 603€ 0€ 1.145
Belastingvoordeel€ 0€ 253€ 0€ 595
Wat kost het u?€ 350€ 350€ 550€ 550

Verdere informatie
Bent u geïnteresseerd in deze vorm van doneren dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch via telefoonnummer (0341)  45 55 59 of u kunt emailen naar info@mensenkinderen.nl.

Wilt u meer weten over belastingstechnische of notariële zaken, dan kunt u ook bellen met de gratis Belastingtelefoon (0800-0543) of met de Notaristelefoon (0900-346 93 93, € 0,25 p.m.).