De Protestantse Gemeente Aldeboarn schenkt arme gezinnen in Moldavië een koe.

De zendingscommissie van de Protestantse Gemeente Aldeboarn is gewend om bijzondere acties te houden. Ook dit seizoen lukte dat weer prima: Aldeboarn spaarde geld voor koeien voor arme gezinnen in Moldavië.

Was de eerste gedachte één koe, afgelopen zondag bleek dat de opbrengst van de actie maar liefst € 3.575,- was, goed voor maar liefst vijf hele koeien!

Op de foto overhandigt penningmeester Jo Dekker van de zendingscommissie de cheque aan bestuurslid Piet Rozeboom van Stichting Mensenkinderen (ja, toevallig ook de predikant van deze gemeente). De koeien worden plaatselijk in Moldavië gekocht, overigens het armste land van Europa.