Een arm dorpje in Armenië

In het dorpje Hartagyugh wonen 450 gezinnen (1402 inwoners), waarvan 123 gezinnen extreem arm zijn. De meeste gezinnen hebben een klein stukje grond, maar ze verbouwen er niets op; ze hebben dus geen inkomsten van hun land.

Er zijn twee redenen waarom deze mensen niets op hun grond verbouwen.

a) Ze hebben geen geld voor zaai– en pootgoed (geld lenen is geen optie want de banken vragen minimaal 24% rente!)
b) Ze hebben geen kennis van land– en tuinbouw.

Een plan voor structurele hulp

Om de arme mensen te helpen heeft Mensenkinderen samen met de werkgroep Armenië uit Diever en een lokale organisatie in Armenië een plan ontwikkeld. Het plan bestaat uit vijf onderdelen en beslaat vijf jaar.

Het agroproject in 5 punten

  1. Educatie

We geven jongeren en arme gezinnen educatie op het gebied van land– en tuinbouw. Ze krijgen onderwijs over: bodemsamenstelling, bemesting, irrigatie, plantenkennis, wisselteelt, marketing etc.

  1. Praktijk

De kennis wordt in de praktijk gebracht op een akker (5 ha) die door de burgemeester ter beschikking is gesteld.

  1. Kennismaking met nieuwe producten

Er worden nieuwe gewassen en groenten geïntroduceerd.
Middels kookworkshops gaan we de dorpsbewoners kennis laten maken met (het bereiden van) nieuwe groenten.

  1. Verkoop, Voorraad en Voedselhulp

Een deel van de groente- en aardappeloogst zal op de markt worden verkocht.
Een ander deel wordt gebruikt als zaai– en pootgoed voor het volgende jaar.
En een derde deel van de oogst wordt als voedselhulp aan de extreem arme gezinnen gegeven.

  1. Elk gezin eigen groente

Elk gezin krijgt een zadenpakket met 15 verschillende soorten groentezaden.
De dorpsbewoners worden professioneel begeleid bij de verbouw van deze groenten; immers sommige groenten zijn nieuw voor hen.

De start in 2018

Begin 2018 ging het project van start met het in cultuur brengen van 6 ha grond. Deze grond was de afgelopen 30 jaar niet meer bewerkt. Het kostte veel moeite om de grond dusdanig los te krijgen dat er groenten en landbouwproducten op verbouwd konden worden. Maar na 2 x ploegen en 2 x frezen kon er gezaaid en gepoot worden.

In de tuin (ca. 1 ha) werden verschillende groentes verbouwd zoals prei, bonen, wortels, courgettes, pompoenen etc.. Op de grote akkers (ca. 5 ha) werd boekweit, haver, aardappels en vlas verbouwd.
In de loop van het jaar kon er geoogst worden. Sommige producten gaven een goede opbrengst en andere producten minder opbrengst. Dit hoort bij het leerproces om te ontdekken welke producten hier het beste groeien en het meeste opleveren.
Over het geheel ziet het er veelbelovend uit.

Verscheidene dorpsbewoners hebben de afgelopen maanden geholpen bij al het werk in de tuin en op het land. Dit was voor hen heel erg leerzaam. Een deel van de opbrengst is verkocht en een ander deel is aan de allerarmste bewoners van Hartagyux gegeven.

De komende jaren zullen steeds meer arme dorpsbewoners ingeschakeld worden bij dit project zodat ze leren middels groenteteelt in hun eigen onderhoud te voorzien.