Medewerkers
Ds. Egbert van Beesten

Manager & zendingspredikant

Dagelijkse leiding, teksten, presentaties, kerkdiensten, nalatenschappen

E-mail

Koert Koster

Administratief medewerker

Administratieve werkzaamheden en projectadministratie

E-mail

Richard Verhoef

Managementassistent

Data-analyse, financiële administratie, mailbegeleiding

E-mail

Bram van Dijke

Buitendienstmedewerker (regio Noord)

Contacten met donateurs en veldlanden, acquisitie, nalatenschappen, presentaties en zendingsdiensten

E-mail

Harry van der Kamp

Buitendienstmedewerker (regio Zuid)

Contacten met donateurs en veldlanden, acquisitie, nalatenschappen, presentaties en zendingsdiensten

E-mail

Bestuur
Dr. Hans Renkema

Voorzitter

Voormalig gemeentepredikant en universitair docent

 

Ds. Piet Rozeboom

Secretaris

Predikant te Aldeboarn (Fr)

 

Mr. Emiel Kars

Penningmeester

Voormalig maatschappelijk werker en jurist

 

Ds. Hans Scholing

Bestuurslid

Emeritus predikant

 

Wim Evers

Bestuurslid

Accountant AA