Medewerkers
Ds. Egbert van Beesten

Manager & zendingspredikant

Dagelijkse leiding, teksten, presentaties, kerkdiensten, nalatenschappen

E-mail

Koert Koster

Administratief medewerker

Administratieve werkzaamheden en projectadministratie

E-mail

Richard Verhoef

Managementassistent

Data-analyse, financiële administratie, mailbegeleiding

E-mail

Bram van Dijke

Buitendienstmedewerker

Contacten met donateurs en veldlanden, acquisitie, nalatenschappen, presentaties en zendingsdiensten

E-mail

Harry van der Kamp

Buitendienstmedewerker

Contacten met donateurs en veldlanden, acquisitie, nalatenschappen, presentaties en zendingsdiensten

E-mail

Bestuur
Dr. Hans Renkema

Voorzitter

Voormalig gemeentepredikant en universitair docent

E-mail

Ds. Piet Rozeboom

Secretaris

Predikant te Aldeboarn (Fr)

E-mail

Mr. Emiel Kars

Penningmeester

Voormalig maatschappelijk werker en jurist

E-mail

Aafje van Dekken

Bestuurslid

Kerkelijk
werkster

E-mail

Ds. Hans Scholing

Bestuurslid

Emeritus predikant

E-mail

Wim Evers

Bestuurslid

Accountant AA

E-mail