Medewerkers
Ds. Egbert van Beesten

Manager & zendingspredikant Dagelijkse leiding, teksten, presentaties, kerkdiensten, nalatenschappen.  

Koert Koster

Administratief medewerker Administratieve werkzaamheden en projectadministratie.  

Richard Verhoef

Managementassistent Data-analyse, financiële administratie, mailbegeleiding.  

Bram van Dijke

Buitendienstmedewerker (regio Noord) Contacten met donateurs en veldlanden, acquisitie, nalatenschappen, presentaties en zendingsdiensten.  

Harry van der Kamp

Buitendienstmedewerker (regio Zuid) Contacten met donateurs en veldlanden, acquisitie, nalatenschappen, presentaties en zendingsdiensten.  

Bestuur
Dr. Hans Renkema

Voorzitter Voormalig gemeentepredikant en universitair docent  

Ds. Piet Rozeboom

Secretaris Predikant te Aldeboarn (Fr)  

Mr. Emiel Kars

Penningmeester Voormalig maatschappelijk werker en jurist  

Ds. Hans Scholing

Bestuurslid Emeritus predikant  

Wim Evers

Bestuurslid Accountant AA