No-Nonsense organisatie
Mensenkinderen is niet een doel in zichzelf, maar wil er zijn voor de medemensen in Oost-Europa en Armenië die in nood zijn en hen hulp bieden. Als goede rentmeesters doen we er daarom alles aan om zo effectief en kostenefficiënt mogelijk te werken, zodat zoveel mogelijk geld besteed wordt aan het doel waarvoor de donateur het geschonken heeft.

Geen beleggingen of grote bankrekening
De giften die door donateurs aan Mensenkinderen gedoneerd zijn, worden zo snel mogelijk besteed aan de hulpprojecten. Mensenkinderen heeft geen exorbitante grote bedragen op haar bankrekening staan. Evenmin worden giften van donateurs gebruikt voor onzekere beleggingen.

Hulpgoederen worden ter plaatse ingekocht
Mensenkinderen hecht er grote waarde aan dat donaties snel en effectief worden gebruikt. We hebben er daarom voor gekozen in Nederland geen goederen in te zamelen. Immers het inzamelen van goederen kost veel energie. Bovendien is er een loods nodig waar goederen gesorteerd en opgeslagen kunnen worden.
Mensenkinderen is van mening dat het effectiever is om in de veldlanden ter plaatse de benodigde goederen in te kopen. Op deze wijze wordt er in de lokale economie geïnvesteerd. Dat is zeer zinvol. Ook scheelt deze werkwijze enorm veel transportkosten. Bovendien kan met deze manier van werken heel snel hulp geboden worden – we zijn immers niet afhankelijk van transporten vanuit Nederland, maar kunnen de goederen snel ter plekke inkopen en bezorgen bij de mensen die het nodig hebben.
Een bijkomend voordeel is dat etiketten, garantieregelingen en gebruiksaanwijzingen van de gekochte producten in de landstaal geschreven zijn.

Lage overhead
Mensenkinderen heeft slechts 6 medewerkers (4,8 Fte). Hoewel een klein team, zijn deze gedreven personeelsleden voldoende toegerust om alle aspecten van de organisatie goed en zorgvuldig uit te voeren: fondsenwerving, (project)administratie, boekhouding, contacten met de veldlanden, controle projecten etc. etc..

Geen dure kantoren
Mensenkinderen heeft een kantoor op het industrieterrein van Nunspeet. Het kantoor is ruim genoeg om alle werkzaamheden te verrichten.
Bent u in de buurt, kom gerust langs. De koffie staat voor u klaar. Het adres is: Galvaniweg 8c te Nunspeet.

Geen (dure) directeur
Mensenkinderen vindt het niet nodig om een duur directeurssalaris te betalen. Daarom heeft het bestuur de directiefunctie op zich genomen en een groot deel van de verantwoordelijkheden gedelegeerd naar de bureaumanager. De ervaring heeft geleerd dat dit prima werkt.

Geen (dure) transporten
Omdat Mensenkinderen alle hulpgoederen in de veldlanden koopt, wordt er aanzienlijk bespaard op transportkosten. Immers goederen vanuit Nederland transporteren brengt veel kosten met zich mee en veel werk: logistiek, laden, benodigde documenten regelen etc..
Door het gekozen beleid, kan Mensenkinderen snel, efficiënt en effectief hulp bieden.

Geen dure organisatie
Mensenkinderen is zich er terdege van bewust dat we mogen werken met aan ons toevertrouwde gelden. Goed rentmeesterschap staat daarom hoog in het vaandel.
Natuurlijk, en dat zult u begrijpen, worden er kosten gemaakt, daar valt niet aan te ontkomen. Maar wij hechten er grote waarde aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij al onze activiteiten stellen we onszelf de vraag: Kunnen we de kosten die gemaakt worden verantwoorden met het oog op de doelstelling? Kortom we houden de kosten scherp in de gaten.