In de winter 2023-2024 zijn aan arme behoeftige gezinnen in Albanië, Armenië en Moldavië gedurende de maanden december, januari, februari en maart 24.580 grote voedselpakketten (of winkelkaarten) verstrekt aan ruim 7.000 gezinnen.

Vele donateurs hebben ons in staat gesteld om het leven van deze mensen te verzachten. Het is voor ons nauwelijks voor te stellen wat het voor hen betekent om tijdens de winter, de zwaarste periode van het jaar (en dan ook nog een tijd die gekenmerkt door hoge brandstofprijzen), elke maand een voedselpakket te ontvangen.

Namens hen wil ik u heel hartelijk danken dat u uw hart heeft laten spreken en deze actie heeft gesteund. In dit verslag delen we enkele verhalen en foto’s zodat u een beeld krijgt hoe de actie is verlopen. 

Verslag Voedselpakketten Winter 2023-2023