Eind 2023 werden 2.638 kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen in Armenië en Moldavië verblijd met nieuwe winterkleding  winterjassen en warme schoenen. Zo ontvingen ze wat ze in de koude periode het meest van alles nodig hebben.

De kinderen die warme kleding en schoenen ontvingen waren dolblij en hun ouders waren opgelucht omdat zij elke dag kampen met ontberingen en armoede en geen mogelijkheden hebben om hun kinderen nieuwe kleding te geven.

Namens alle ouders en kinderen danken wij u hartelijk omdat u om deze arme mensenkinderen geeft en hen gesteund heeft.

Verslag actie winterjassen en schoenen 2023