Dr. Gor Khatchikyan op bezoek bij een vluchteling uit Nagorno-Karabach die de ontploffing van een benzinestation heeft overleefd.

In september vorig jaar vond er een ware exodus plaats vanuit de enclave Nagorno-Karabach. Bijna alle 120.000 christelijke Armenen die daar van oudsher woonden werden door Azerbeidzjan met geweld verdreven. In grote doodsangst vluchtten ze naar Armenië en moesten alles achterlaten: huizen, bedrijven, werk, persoonlijke bezittingen, graven van geliefden, ja letterlijk alles. Ze kwamen zwaar getraumatiseerd en met lege handen in Armenië aan.

De vluchtelingengezinnen zijn over heel Armenië verspreid en bevinden zich nu in tijdelijke onderkomens zoals scholen en kerken. Ze krijgen waar mogelijk een stuk grond en een leegstaand huis toegewezen. Het gaat hierbij grotendeels om huizen die tijdens de grote aardbeving in 1988 zijn verwoest en sindsdien leeg staan. De huizen moeten echter nog bewoonbaar gemaakt worden.

Van iets naar niets…

Begin januari dit jaar was Egbert van Beesten in Armenië samen met collega René Hansma, bestuurslid Bram Helder, onze ambassadeur dr. Gor Khatchikyan en een cameraman van EO Metterdaad. Doel van de reis was om te kijken hoe we de vluchtelingen het beste kunnen helpen en opnames te maken voor tv-uitzendingen van EO Metterdaad.

We hebben tientallen vluchtelingen gesproken. Mensen die in Nagorno-Karabach een eigen bedrijf hadden: het echtpaar op de foto had een boerenbedrijf met meer dan 100 koeien, anderen hadden een autogarage, een rijschool, of een bouwbedrijf. We spraken artsen, dierenartsen, onderwijzeressen, vrachtwagenchauffeurs, akkerbouwers en nog veel meer. Ze staan allemaal met lege handen. Ze hebben niks meer en ze zijn voor hun gevoel ook niks meer. Terugkeren naar Nagorno-Karabach is niet mogelijk. Azerbeidzjan heeft hun voormalige vaderland ingenomen en is begonnen met alles wat ook maar aan Armenen en hun christelijke godsdienst doet denken te verwijderen of te vernietigen. Zelfs begraafplaatsen worden geruimd…

Mensenkinderen helpt

Mensenkinderen werkt al vele jaren in Armenië en is van meet af aan betrokken bij het verlenen van hulp aan onze broeders en zusters die moesten vluchten uit Nagorno-Karabach. We geven voedsel, kleding, gereedschap, vakopleidingen en helpen met het realiseren van goede huisvesting. Zo helpen we de vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Armenië.

Help mee

Via dit bericht vragen we vriendelijk om steun. U bepaalt natuurlijk zelf of en hoe u ons steunt, maar het zou geweldig zijn als u ons helpt om onze broeders en zusters in Armenië weer toekomst te geven.