Niemand wil graag het zwarte schaap zijn, want dat betekent dat je verstoten wordt en dat de mensen niet naar je omkijken. Er is niemand die je helpt en niemand die aandacht voor je heeft.

Gehandicapten zijn de zwarte schapen in de samenleving van Albanië. Ze zijn niet in tel en niemand wil iets met hen te
maken hebben.

Bujar is zo’n zwart schaap. Hij is verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. Hij vertelt dat hij vaak gepest wordt, voor gek versleten en uitgelachen omdat hij anders is dan anderen. Bujar en andere gehandicapten zijn een gemakkelijk doelwit voor pesterijen en nare geintjes. Pesters staan er niet bij stil dat Bujar net als iedereen ook verlangt naar liefde, aandacht en acceptatie; en dat pesten en uitlachen ontzettend veel pijn doet en littekens op zijn ziel achter laat.

Jezus leert ons dat alle mensen uniek, kostbaar en waardevol zijn, dus ook gehandicapten! In navolging van Jezus wil Mensenkinderen hulp bieden aan de ‘zwarte schapen’ van Albanië, maar ook van Armenië en Moldavië. Daarom ondersteunen we initiatieven die hulp, hoop en liefde bieden aan gehandicapten.

Een goed voorbeeld is het gehandicaptencentrum ‘Nieuwe hoop’ in Burrel (Albanië). Het centrum wordt geleid door Carla en Sajmir. Het is indrukwekkend met hoeveel liefde, doorzettingsvermogen en weinig middelen dit echtpaar zich sinds 1998 inzet voor ‘hun’ gehandicapte kinderen.

Dagelijks komen er 36 gehandicapte kinderen en jongeren (onder wie Bujar) uit Burrel en omliggende dorpen naar dit centrum. Daar worden ze behandeld als mens en krijgen ze liefde, onderwijs en begeleiding. Dat is levensveranderend voor deze kinderen. Carla en Sajmir verdienen daarom onze steun. Ze hebben dringend behoefte aan allerlei zaken: materialen voor allerlei activiteiten, een koelkast, een minibus, pampers, incontinentiematrassen, medische hulpmiddelen enz.

Laat uw hart spreken en geef gehandicapten als Bujar een leven in een liefdevolle omgeving met de middelen die hij en anderen hard nodig hebben.

Bedankt voor uw liefdevolle steun, ook namens Bujar!