Stichting Mensenkinderen maakt bekend dat in zijn woonplaats Wassenaar de predikant, schrijver, leraar, tv-presentator en ambassadeur van Mensenkinderen Sipke van der Land is overleden.Sipke van der Land was in 2003 één van de initiatiefnemers voor de oprichting van de stichting Mensenkinderen. Als ambassadeur en inspirator was hij nauw betrokken bij het hulpverlenings- en zendingswerk.  Hij probeerde Nederlanders bewust te maken van de grote nood van de allerarmste mensen in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en zorgde dat zij betrokken raakten bij het werk van Mensenkinderen. Sipke van der Land is 78 jaar geworden.

In de loop der jaren hebben we hem leren kennen als een begenadigd schrijver en (s)preker met een warm hart voor de Bijbelse boodschap en de arme medemens. We zijn dankbaar voor de bijdrage die hij geleverd heeft aan de groei van het werk van Mensenkinderen.

Wij wensen zijn familie en vrienden Gods troost en zegen toe bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur, personeel en vrijwilligers van Stichting Mensenkinderen (Nunspeet)

Lees hier de ‘In Memoriam’ brief…