Afgelopen maanden hebben we in samenwerking met EO-Metterdaad en Mission Possible veel noodhulp kunnen bieden aan Armeense oorlogsslachtoffers en vluchtelingen. De noodhulp bestond onder andere uit: voedselpakketten, dekens, kleding, briketten, medische en psychische hulp.

Een groot deel van de vluchtelingen kan echter niet meer terug naar Nagorno Karabach omdat hun huizen en grond in gebieden liggen die door Azerbeidzjan zijn ingenomen. De vluchtelingen zijn nu over heel Armenië verspreid. Velen wonen in leegstaande huizen, schuren of containers die eigendom zijn van Armenen die in het buitenland wonen en het toch niet gebruiken. Wij willen deze mensen helpen om een nieuw bestaan op te bouwen.

Sommige gezinnen hebben van de plaatselijke burgemeester een stuk grond gekregen zodat ze weer enigszins in hun eigen behoeften kunnen voorzien. Immers veel vluchtelingen leefden in Nagorno Karabach van akkerbouw of veeteelt. Deze gezinnen – zoals het gezin van Siranush op de foto – willen we vee als koeien, schapen en varkens of poot– en zaaigoed geven. Anderen hebben behoefte aan een opleiding als een naaiopleiding. We zorgen ervoor dat er workshops worden opgezet waar ze leren naaien. Iedere deelnemer krijgt dan een eigen naaimachine met naalden, garen en ander toebehoren.

Kortom, we willen deze gezinnen, die zo ontzettend veel pijn en verdriet hebben te dragen, toekomstperspectief bieden door het geven van hulp op maat.

 Ik vraag u vriendelijk om een liefdevolle bijdrage voor deze broeders en zusters in nood.

Alvast heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid, steun en gebed.

 

P.S. Laat uw hart spreken en help deze mensen in nood.

Alle benodigde spullen worden in Armenië gekocht; dat scheelt enorm veel transportkosten en stimuleert de lokale economie.