Het is nauwelijks voor te stellen, maar de ouders van Edward (11) hebben jarenlang zijn bestaan verborgen gehouden. Zelfs de naaste buren wisten niet dat Edward bestond. De reden? Edward is verstandelijk gehandicapt en zijn ouders schamen zich voor hem. Hij komt daarom zelden buiten, gaat niet naar school en doet de hele dag niets.

Edward is helaas niet het enige kind met een handicap dat verborgen wordt gehouden. Met name op het platteland van Armenië schamen ouders zich ervoor dat ze een gehandicapt kind hebben. Dergelijke kinderen worden afgewezen en verwaarloosd. Ook zijn er allerlei vormen van bijgeloof: ‘Dat gezin heeft een gehandicapt kind; er zal wel een vloek op het gezin rusten, dus niet mee omgaan.’

Het overgrote deel van de gehandicapte kinderen in Armenië gaat niet naar school. Scholen zijn er niet op ingericht (er zijn bijvoorbeeld geen hellingbanen voor rolstoelen) en het onderwijzend personeel is er niet voor opgeleid. In heel Armenië is er slechts één door de staat gesubsidieerd revalidatiecentrum (in Yerevan) waar kinderen met een handicap terecht kunnen. Het centrum heeft ellenlange wachtrijen en voor arme mensen op het platteland is de reis naar Yerevan veelal te ver en te duur; met als gevolg dat het merendeel van de gehandicapte kinderen in Armenië geen professionele zorg ontvangt. Kinderen met een handicap hebben nauwelijks de mogelijkheid om een vak te leren zodat ze, wanneer ze volwassen zijn, zelf geld kunnen verdienen.

Mensenkinderen heeft hart voor mensen in nood, ook voor deze gehandicapte kinderen. Daarom bieden we sociale en praktische hulp aan veel gehandicapte kinderen in afgelegen gebieden (o.a. contact leggen met sociale werkers en het geven vanhulpmiddelen zoals krukken, rolstoelen aangepaste bedden etc.).

Daarnaast willen we in het dorp Vahagni in de provincie Lori een revalidatiecentrum realiseren waar kinderen met een handicap professionele hulp ontvangen: fysiotherapie, het leren van praktische vaardigheden, opleiding tot kleermaker of banketbakker. Een geschikt gebouw is inmiddels aangekocht. We geloven dat we met dit centrum vele tientallen gehandicapte kinderen in de provincie Lori uit hun isolement kunnen halen en hen de kans kunnen geven op een betere toekomst.

Helpt u ons, zodat we vele gehandicapte kinderen in Armenië kunnen helpen met praktische hulpmiddelen (rolstoelen, looprekken, bedden etc.) en we het toekomstig revalidatiecentrum in Vahagni kunnen verbouwen en inrichten?

We vragen u vriendelijk om uw betrokkenheid en steun; we laten deze mensen toch niet links liggen? Help alstublieft mee om de vergeten kinderen van Armenië een leefbaar leven te bieden. Maar u bepaalt natuurlijk zelf óf en hoeveel u geeft.