In Armenië en Moldavië zijn talloze gezinnen en ouderen door corona, werkloosheid, handicap of een extreem laag pensioen tot de bedelstaf vervallen. De voedselprijzen blijven maar stijgen zodat zelfs basisbehoeften als brood en melk voor deze mensen onbetaalbaar zijn geworden, met als gevolg dat ze honger lijden en dreigen te sterven!

Eén van de velen die weet wat honger lijden betekent is de 64-jarige Larisa. Zij woont met haar man Misak in een half geruïneerd huis. Ze zorgen samen voor de zus van Larisa die nagenoeg blind is. Misak gaat elke dag heel vroeg de deur uit op zoek naar werk. Echter door corona en de oorlog eind vorig jaar lukt het hem zelden om werk te vinden. De meeste dagen komt hij zonder inkomsten weer thuis. Dat betekent dat er dan niets te eten is.

U kunt zich voorstellen hoe blij en dankbaar Larisa en Misak waren toen ze dit jaar opgenomen werden in het gaarkeukenproject. Nu is er niet meer die altijd aanwezige knagende honger, maar elke dag brood en een warme maaltijd. Larisa zei: “Als die gaarkeuken er niet was, weet ik niet of we nog zouden leven. Daarom dank ik God elke dag voor het eten dat we krijgen.

In Armenië en Moldavië zijn er talloze mensen als Larisa, voor wie een gaarkeuken van levensbelang is. Mensenkinderen zorgt er daarom al meer dan 10 jaar voor dat er in samenwerking met lokale kerken gaarkeukens worden opgezet. Zo kunnen we er voor zorgen dat Larisa en duizenden andere hongerige mensen elke dag een warme maaltijd en aandacht krijgen.

Daarom vraag ik u vriendelijk: Help alstublieft mee om hongerige magen te voeden en levens te redden. Steun alstublieft dit gaarkeukenproject!

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

P.S. Voor 20,- Euro geeft u één persoon een maand lang een maaltijd.

Elke bijdrage is welkom!