Vijf jaar geleden begon Mensenkinderen in het dorpje Hartagyugh in Armenië een land– en tuinbouwproject. Doel van het project was dat na vijf jaar minimaal de helft van alle 123 gezinnen die onder het bestaansminimum leefden, weer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Wat was dit project een zegen voor het dorp: 111 van de 123 extreem arme gezinnen kunnen nu voor zichzelf zorgen!!

Anna Sargsyan woont samen met haar man, zoontje en schoonmoeder in een armoedig huisje in Hartagyugh. Ze hadden een zwaar leven want ze konden de eindjes niet aan elkaar knopen.

Vorig jaar kreeg Anna van Mensenkinderen een kleine kas, zodat ze zelf al vroeg in het voorjaar kan beginnen met het verbouwen van haar eigen groenten. Met heel veel toewijding zorgde ze voor de planten die in de kas groeiden. Ze kweekte komkommers, paprika’s, aubergines en tomaten. Ze heeft maar liefst 40 kilo aan groenten kunnen oogsten uit de kas.

De kas was voor Anna, en ook voor 49 andere gezinnen die een kas ontvingen, een grote stap voorwaarts!

Omdat we gemerkt hebben dat zo’n kas zoveel zegen kan brengen, hebben we besloten om minimaal 50 andere arme gezinnen in Hartagyugh en andere buurdorpen een kas te geven van 7 meter lang, 3 meter breed en 2 meter hoog.  Naast de kas krijgen ze ook zaden voor de teelt.

Helpt u mee om arme gezinnen ‘een hengel te geven in plaats van een vis’ en hen zodoende uit de armoede te halen? U bepaalt natuurlijk zelf of en hoeveel u geeft, maar uw bijdrage zou fantastisch zijn.

Alvast hartelijk dank voor uw steun.

P.S. Eén kas met groentezaden kost € 625,- . Maar elke bijdrage is van harte welkom!