Anahit in haar oude bed

Met het verhaal over het verloren schaap maakt Jezus duidelijk dat alle mensen in Gods ogen kostbaar en waardevol zijn. Dus ook mensen die door anderen veracht of geminacht worden, zoals bijvoorbeeld de gehandicapte kinderen in Albanië en Armenië. Ze worden niet voor vol aangezien en velen beschouwen hen als een last voor de maatschappij. Vreselijk toch? Het zal je kind maar zijn.

Deze ‘verloren schapen’ van Albanië en Armenië hebben het erg zwaar. Naast afkeuring en minachting betekent hun handicap ook extra kosten voor hulpmiddelen en medicijnen. Arme gezinnen kunnen deze kosten niet dragen, met als gevolg dat de levensomstandigheden van deze gezinnen én van de gehandicapte kinderen vreselijk slecht zijn.

Anahit, een verloren schaap in Armenië

Anahit in haar ziekenhuisbed

In Lusaghpur, een dorpje in Armenië, ontmoetten we Anahit, één van de vele verloren schapen van Armenië. Ze was broodmager en lag op een oud doorgezakt bed.

Het bleek dat Anahit, jaren geleden, als 2-jarig kind op een verkeerde manier is geïnjecteerd met als gevolg dat ze niet meer kan lopen. Haar 92-jarige moeder zorgt voor haar; haar vader is enkele jaren geleden overleden. Ze wonen in een soort schuurtje.

Anahit ligt vrijwel de gehele dag op bed. Daarom hebben we gezorgd voor een ziekenhuisbed met een goed matras. Dit bed kan eenvoudig in hoogte versteld worden. Dat is zowel voor Anahit als haar moeder erg gemakkelijk. Ook hebben we gezorgd voor een rolstoel zodat ze naar buiten kan. Moeder liet een jerrycan zien waarop Anahit haar behoefte moest doen. Daarom hebben we haar ook nog een postoel gegeven. Wat was ze blij met de hulp!

Wij zoeken ‘verloren schapen’ als Anahit op en willen hen de hulp geven die ze nodig hebben. Voor de één is dat een rolstoel, krukken of een prothese, voor de ander is dat een aangepast bed, een gehoorapparaat of een looprek. Op deze wijze laten we deze verloren schapen merken dat ook zij kostbaar en waardevol zijn.

Helpt u ons mee om zoveel mogelijk ‘verloren schapen’ als Anahit te helpen? U bepaalt natuurlijk zelf óf en in hoeverre u wilt helpen, maar elke donatie is welkom!

P.S. Gehandicapte kinderen in Albanië en Armenië hebben het zwaar; help mee om hun leed te verlichten. Alvast hartelijk dank!