Zelden was de nood zo hoog in het straatarme Moldavië. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne stapelen de problemen zich op. Het aantal vluchtelingen vanuit Oekraïne neemt weer toe; de prijzen van voedsel zijn meer dan verdubbeld. Het gevolg is dat het aantal arme gezinnen schrikbarend is toegenomen. Brandstof voor de kachel als hout, briketten of gas is voor hen onbetaalbaar geworden. Mensen zijn bang en wanhopig, want de vrieskou in de winter is meedogenloos. Sommige mensen, zoals Tatiana op de foto rechtsonder, hakken zelfs boomwortels uit de grond… 

Een duivels dilemma

Veel gezinnen kampen met een duivels dilemma: “Besteden we het kleine beetje geld dat we nog hebben aan voedsel of aan brandhout?” Het is de keuze tussen honger lijden of kou lijden. En sommigen hebben zelfs helemaal geen geld meer…

Zo vechten duizenden arme gezinnen en ouderen tegen de vrieskou. Wie geen kolen of hout voor de kachel heeft probeert te overleven door zoveel mogelijk kleren aan te trekken en in bed te blijven liggen. Maar als je huis een krot is met kieren en gaten, dan is dat niet afdoende. Dat heeft vreselijke gevolgen zoals bevriezing van ledematen of zelfs mensen die overlijden.

Uw steun betekent: (over)leven

Denkend aan de woorden van Jezus “Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan” wil Mensenkinderen deze kwetsbare medemensen in Moldavië helpen. Zonder hulp redden ze het niet. Daarom geven we hen brandhout, kolen of briketten.

Laat uw liefdevolle hart spreken en help alstublieft mee. U bepaalt natuurlijk zelf óf en hoeveel u geeft, maar elke bijdrage is welkom. Uw warme gebaar betekent voor deze mensen: (over)leven!!

Bedankt voor uw gebeden en warme steun!

P.S. Alle huishoudens in Nederland krijgen € 190,- als compensatie voor gestegen energiekosten. Wellicht heeft u dit niet echt nodig. Zou u dan willen overwegen om (een deel van) dit bedrag te doneren, zodat  mensen als Tatiana deze winter warm door kunnen komen?