Het was overweldigend hoeveel donateurs het project Veld Vol Voedsel van Mensenkinderen hebben gesteund. Wanneer u één daarvan was, dan zijn wij u hier heel erg dankbaar voor!

Ruim 6000 arme mensen in Albanië, Armenië en Moldavië hebben door dit project hoop en vertrouwen gekregen. De groentezaden, graanzaden en pootaardappels betekenen voor hen dat ze geen honger zullen lijden en ook tijdens de winter voldoende eten hebben.

Per land, dorp en gezin werd bekeken waar de meeste behoefte aan was: soms alleen groentezaden, soms alleen pootaardappelen en soms beide. Zo werd de hulp afgestemd op de mensen die het nodig hebben.

Vanuit Albanië, Armenië en Moldavië ontvingen we rapportages en heel veel foto’s over de uitvoering van het project. Ook ontvingen we tientallen brieven waarin mensen hun dankbaarheid uiten voor de zaden en pootaardappels.

In het verslag vertellen we u hier graag meer over.

Actie Veld Vol Voedsel 2018