Arme gezinnen in Armenië en Moldavië worstelen dagelijks met de bange vraag: ’Zal er voldoende voedsel zijn? Kan ik mijn vrouw en kinderen te eten geven, of moet ik ze weer met een lege maag naar bed laten gaan…?’ Er zijn dagen dat er alleen maar wat maïspap te eten is. Vreselijk als je zo moet leven!

Om deze gezinnen te helpen, heeft Mensenkinderen vijf jaar geleden een slim, goedkoop en doeltreffend plan bedacht: In het voorjaar geven we arme gezinnen pootaardappels en groentezaden, een zgn. Veld Vol Voedsel Pakket van slechts € 18,-. Daarmee kunnen ze in de tuin zelf hun voedsel verbouwen. Van de opbrengst kan een arm gezin met vier kinderen meer dan een jaar leven! Het teveel voor eigen gebruik levert bij verkoop op de markt extra gezinsinkomsten op; de hoge voedselprijzen werken dan in hun voordeel! Gedurende de afgelopen jaren hebben we op deze manier vele duizenden gezinnen kunnen helpen. En ook dit jaar willen we vele arme gezinnen helpen met een Veld Vol Voedsel Pakket.

Help alstublieft mee dit project tot een groot succes te maken! Met uw hulp kunnen we opnieuw duizenden gezinnen in Armenië en Moldavië helpen in hun strijd tegen de voortdurende honger en hen een structurele oplossing bieden.

Een kleine gift leidt tot een grote oogst!

Hartelijk dank voor de vruchtbare samenwerking!veld vol voedsel 2016