Afgelopen winter was met name voor de mensen in Moldavië en Armenië erg zwaar. In Moldavië stegen de prijzen van voedsel en brandstof met ruim 1/3 t.o.v. 2021! Bovendien zorgde de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne voor extra druk op de bevolking. Daarom was het brandhoutproject meer nodig dan ooit. Het was dan ook hartverwarmend dat u (en met u vele andere donateurs) blijk gaf van naastenliefde door dit project te steunen.

Het brandhout, de briketten of het betalen van de elektriciteitsrekening waren een ongelooflijk groot geschenk voor deze mensen. Velen hebben het zelfs als een godsgeschenk ervaren en dankten Hem voor zoveel lieve en zorgzame mensen die naar hen omzien hulp bieden.

Namens alle mensen die door uw bijdrage warmte hebben ontvangen zeggen wij u hartelijk dank.

Verslag Brandhout 2022