Mede door uw steun konden 4.600 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië in de zomer van 2017 genieten van een fantastische vakantietijd.

Veel kinderen hebben, hoe klein ze soms ook nog maar zijn, te maken met vreselijke dingen in hun leven. Al die kinderen hebben hun eigen verhaal. En ook daar was aandacht voor tijdens de zomerkampen.

Het is moeilijk om van 4.600 kinderen te vertellen hoe ze het zomerkamp beleefd hebben. Daarom laten we u in dit verslag veel foto’s zien, omdat een foto vaak meer zegt dan 1.000 woorden.

Verslag Vakantiekampen 2017