De gezamenlijke diaconieën van de PKN in Bussum hebben een werkgroep opgericht ‘Vrienden van Cobilea’

In het najaar van 2018 heeft de PKN van Bussum besloten om een 4 jarig diaconaal project van Mensenkinderen in Moldavië te gaan steunen. Met veel enthousiasme is gekozen om een nieuw op te zetten dagcentrum in Cobilea in het Noordoosten van Moldavië te steunen.

In de eerste plaats was er een stevige som geld nodig om een huis te verbouwen en te renoveren dat als kerkruimte gebruikt kan worden en de andere dagen als Daycare Center voor kinderen in de basisschool leeftijd, die in zeer slechte omstandigheden thuis leven. Ze krijgen daar ook een warme maaltijd elke dag. Daarnaast wordt dit huis gebruikt voor het Local Ministry Team van OM om accommodatie te bieden voor een groep van 6 jongeren. Zij coördineren en regelen de activiteiten met de kinderen en zoeken contact met de dorpsbewoners om hulp te bieden.

Inmiddels is het huis grotendeels gerenoveerd en de eerste activiteiten met de kinderen hebben plaats gevonden. Na de zomer van 2019 kan het goed op gang komen zodat er elke dag opvang aan deze kinderen geboden kan worden. Het Local Ministry Team is bijzonder enthousiast en energiek. En dat zijn ze in Bussum ook om dit schitterende en belangrijke project te steunen.

Op zondag 12 mei is er in de Verlosserkerk en in de Spieghelkerk een heldere presentatie gegeven over dit project. Samen met Mensenkinderen hebben de ‘Vrienden van Cobilea’ bedacht om in het voorjaar een speciale actie voor de kinderen in Cobilea te houden.

Rond het dagcentrum/kerk is veel ruimte. Nu de lange warme zomer voor de kinderen eraan zit te komen, zou het prachtig zijn om deze grond tot een mooie speeltuin om te toveren met groen gras, sportveldje en speeltoestellen.

Tot ieders grote verbazing is op deze zondag (12 mei) het enorme bedrag van € 3119,-  bij elkaar gekomen. Er kan nu hopelijk z.s.m. een prachtige speeltuin aangelegd worden in dit bijzonder arme dorp zodat de kinderen er gebruik van kunnen maken. Ze hebben maar liefst 3 maanden geen school en dat is veel te lang. Het Local Ministry Team gaat in de zomer ook vele buiten-activiteiten met de kinderen organiseren en ze voelen zich krachtig gesteund door de ‘Vrienden van Cobilea’ uit Bussum.