In de winter 2022-2023 zijn aan arme behoeftige gezinnen in Albanië, Armenië en Moldavië gedurende de maanden december, januari, februari en maart 28.652 grote voedselpakketten (of winkelkaarten) verstrekt aan 7.163 gezinnen.

Namens al deze gezinnen willen wij donateurs die hieraan hebben bijgedragen heel hartelijk danken dat u uw hart heeft laten spreken en deze actie heeft gesteund. In dit verslag delen we enkele verhalen en foto’s zodat u een goed beeld krijgt hoe de actie is verlopen.

Verslag Voedselpakketten winter 2022-2023