Bijna 25.000 voedselpakketten zijn er gedurende de wintermaanden december, januari, februari en maart in Albanië, Armenië en Moldavië uitgedeeld. Meer dan 30.000 mensen hebben we met deze actie kunnen helpen.

We bedanken de vele donateurs die ons ons in staat stelden om deze mensen de winter door te helpen. Het is voor ons nauwelijks voor te stellen wat het voor hen betekende om tijdens de winter, de zwaarste periode van het jaar, elke maand een voedselpakket te ontvangen. Veel mensen hebben het ervaren als een geschenk uit de hemel.

Namens al deze mensen willen wij onze dank uitspreken dat u uw hart heeft laten spreken en deze actie heeft gesteund. We ontvingen talloze verhalen van mensen die met deze actie geholpen werden. Met dit verslag geven we u een impressie van deze actie.

 

Voedselpakketten 2019-2020