Bijna 24.000 voedselpakketten zijn er gedurende de wintermaanden december, januari, februari en maart in Albanië, Armenië en Moldavië uitgedeeld. Meer dan 60.000 mensen hebben we met deze actie kunnen helpen.

We bedanken de vele donateurs die ons ons in staat stelden om deze mensen de winter door te helpen. Het is voor ons nauwelijks voor te stellen wat het voor hen betekent om tijdens de winter, de zwaarste periode van het
jaar; en dan ook nog een tijd die gekenmerkt wordt door de gevolgen van corona, elke maand een voedselpakket te ontvangen. Velen ervaren het als een geschenk uit de hemel.

Namens hen wil ik u heel hartelijk danken dat u uw hart heeft laten spreken en deze actie heeft gesteund. In dit verslag delen we enkele verhalen zodat u een beeld krijgt hoe de actie in de verschillende landen is verlopen.

Voedselpakketten 2020-21