Meer dan 15.000 gezinnen in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië hebben de afgelopen wintermaanden van Mensenkinderen voedselpakketten ontvangen.

Mensenkinderen is enorm dankbaar dat we met uw steun de afgelopen winter vele arme mensen hulp, uitzicht en hoop hebben kunnen bieden door ze voedselpakketten te geven. Het is moeilijk uit te leggen hoeveel een voedselpakket voor deze mensen betekent. Maar neem van ons aan dat het voor hen een zeer kostbaar en zeer gewaardeerd geschenk is. Sommige mensen waren tot tranen toe geroerd toen ze het pakket in ontvangst namen.

Verslag Voedselactie 2016-2017