De Noordermannen, de stichting Mensenkinderen en de werkgroep Armenië uit Diever hebben de handen ineen geslagen.

Middels een gezamenlijk project willen we, voor een aantal inwoners van het dorp Hartagyugh,de leefomstandigheden verbeteren.

In dit dorp leven 120 zeer arme gezinnen. De meeste van deze mensen leven in nog in “tijdelijke woningen” die voor nood gebouwd zijn na de grote aardbeving van 1988.
We willen een streefbedrag van 12.500 euro ophalen middels sponsoring.
Met dit geld kunnen vijf “verkrotte woningen” opgeknapt worden.
Zo zal een aantal woningen van een nieuw dak worden voorzien.
De eigenaren van de huizen werken zelf ook mee aan de verbouwing.
Zij zullen uit Nederland ondersteuning krijgen van 19 Noordermannen (en vrouwen).
De vrijwilligers zullen tijdens de herfstvakantie van 2019 afreizen naar Armenië.