Moldavië is het armste land van Europa. Er zijn veel gebroken gezinnen, vaak met kinderen die aan hun lot worden overgelaten. Vooral op het platteland zoekt men vanwege de hopeloze en uitzichtloze situatie vaak de vergetelheid in alcohol of drugs. Als gevolg daarvan wordt de armoede alleen maar groter en ontstaan er in de gezinnen veel problemen.

In 2003 besloten broeders van de kerk in Rybinitskii alcohol- en drugsverslaafden te gaan helpen. Ze hebben in de stad Ciniseuti een opvangcentrum gestart. Het doel was om een veilige plek te bieden, waar mensen kleding, voedsel, een slaapplaats en pastorale zorg van de projectleiders kunnen ontvangen, rekening houdend met verschillende behoeften en achtergronden.

Verslaafden uit heel Moldavië komen hier naartoe voor hulp. Er is een vast dagelijks programma in het centrum, met nadruk op de geestelijke ontwikkeling van de bewoners. ’s Zondags gaan alle mensen in het centrum om 10.00 uur naar de kerkdienst in de stad Rybitsna. Daarnaast moeten de begunstigden dagelijks fysiek werken om verantwoordelijkheid te leren.

Nu vooral de prijzen van voedsel in Moldavië onbetaalbaar zijn geworden, heeft het centrum grote moeite om de behandelingen te kunnen blijven aanbieden. 75% van de kosten gaan inmiddels op aan de dagelijkse maaltijdvoorzieningen. Zonder hulp kan dit belangrijke werk niet voorgezet worden.

Voor € 2.184,– maakt u het mogelijk dat iemand het gehele programma van zes maanden kan volgen. Kan afkicken van zijn verslaving en geeft u hem een kans om een nieuw leven te beginnen samen met God, en terug te keren naar hun gezinnen en naar de maatschappij.