Het september magazine van Mensenkinderen is verschenen.