Het maart magazine van Mensenkinderen is verschenen. Met onder andere de volgende onderwerpen; Hoop is een anker, Egbert van Beesten vertelt hoe Liri uit Albanië weer nieuwe hoop heeft gekregen. Hoopgevend gepiep – kuikens voor arme gezinnen. Op de actiepagina wordt aandacht gevraagd voor het project Help het Huis van Hoop.