Manager & zendingspredikant

Dagelijkse leiding, teksten, presentaties, kerkdiensten, nalatenschappen.