Mensenkinderen is in 2018 begonnen met het landbouwbouwproject in Hartagyugh. Nu zijn we vijf jaar verder en het dorp heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt.

Begin 2018 ging het project van start met het in cultuur brengen van 6 ha grond. Deze grond was de afgelopen 30 jaar niet meer bewerkt. Na een goede bewerking kon er gezaaid en gepoot worden.

Door de jaren heen werd er steeds meer grond bewerkt en worden er verschillende groentes verbouwd en geoogst als wortels, aardappels en bonen. Op de akkers werd er haver, boekweit en vlas verbouwd. Verscheidene dorpsbewoners hebben geholpen bij al het werk in de tuin en op het land. Dit was voor hen heel erg leerzaam. Een deel van de opbrengst is verkocht en een ander deel is aan de allerarmste bewoners van Hartagyugh gegeven.

Door de jaren heen zijn er steeds meer arme dorpsbewoners ingeschakeld bij dit project zodat ze leren om door groenteteelt in hun eigen onderhoud te voorzien. Een enorme stap vooruit was de aanleg van een pijplijn voor irrigatiewater zodat er tijdens de hete zomers in Hartagyugh voldoende water beschikbaar is.

Bekijk de film en zie met eigen ogen hoe Hartagyugh en de bewoners zich de afgelopen vijf jaar hebben ontwikkeld.