Andrey Bustavarov

Andrey is 7 jaar en opgenomen in het gezin Avetisyan. Het gezin Avetisyan houdt van hem als een eigen kind en broer. Andrey houdt van dansen en samen met zus Seda gaat hij naar een dansgroep. Andrey is gelukkig in het gezin Avetisyan.

Sargis Avetisyan

Sargis is 10 jaar en samen met zijn ouders, zusjes, broer en pleegbroer vormt hij een gezin. Sargis gaat graag naar school en houdt van tekenen, wiskunde en met zijn vrienden praten en spelen. Het gezin woont in een heel klein huis.