Hartelijk dank voor uw donatie!

Wij hebben uw donatie ontvangen

Hartelijk dank voor uw steun voor ons werk onder de allerarmsten in Oost-Europa!