Een arm dorpje in Armenië

In het dorpje Hartagyugh wonen 450 gezinnen (1402 inwoners), waarvan 123 gezinnen extreem arm zijn. De meeste gezinnen hebben een klein stukje grond, maar ze verbouwen er niets op; ze hebben dus geen inkomsten van hun land.

Er zijn twee redenen waarom deze mensen niets op hun grond verbouwen.

a) Ze hebben geen geld voor zaai– en pootgoed (geld lenen is geen optie want de banken vragen minimaal 24% rente!)
b) Ze hebben geen kennis van land– en tuinbouw.

 
De start in 2018
Begin 2018 ging het project van start met het in cultuur brengen van 6 ha grond. Deze grond was de afgelopen 30 jaar niet meer bewerkt. Het kostte veel moeite om de grond dusdanig los te krijgen dat er groenten en landbouwproducten op verbouwd konden worden. Maar na 2 x ploegen en 2 x frezen kon er gezaaid en gepoot worden.

In de tuin (ca. 1 ha) werden verschillende groentes verbouwd zoals prei, bonen, wortels, courgettes, pompoenen etc.. Op de grote akkers (ca. 5 ha) werd boekweit, haver, aardappels en vlas verbouwd.In de loop van het jaar kon er geoogst worden. Sommige producten gaven een goede opbrengst en andere producten minder opbrengst. Dit hoort bij het leerproces om te ontdekken welke producten hier het beste groeien en het meeste opleveren. Over het geheel ziet het er veelbelovend uit.

Verscheidene dorpsbewoners hebben de afgelopen maanden geholpen bij al het werk in de tuin en op het land. Dit was voor hen heel erg leerzaam. Een deel van de opbrengst is verkocht en een ander deel is aan de allerarmste bewoners van Hartagyugh gegeven.

De komende jaren zullen steeds meer arme dorpsbewoners ingeschakeld worden bij dit project zodat ze leren middels groenteteelt in hun eigen onderhoud te voorzien.

Extra land
Dit jaar (2020) gaan we in Hartagyugh 30 ha extra land in cultuur brengen. Deze grond behoort tot ongeveer 30 arme gezinnen die geen geld en middelen om de grond te bewerken of te bebouwen. Al deze 30 gezinnen hebben een hectare grond beschikbaar gesteld om te bewerken en om daarop gewassen te verbouwen. Tegelijk verplichten deze gezinnen zich om dit jaar mee te werken in het groentetuinproject. Daar leren ze in de praktijk hoe allerlei verschillende groentes verbouwen kunnen worden. Wat ze de gezinnen leren, kunnen ze in de toekomst zelf in praktijk brengen.

De 30 ha land is vlak voor de winter geploegd en gefreesd. Dit jaar zal op deze grond erwten en linzen verbouwd worden.

Irrigatie
Om er voor te zorgen dat er in de hete zomers voldoende water in Hartagyugh beschikbaar is voor land– en tuinbouw zorgt Mensenkinderen, in samenwerking met de provincie Lori en de burgemeester van Hartagyugh, voor de aanleg van een pijplijn voor irrigatiewater. Dit irrigatieproject is inmiddels gereed en kan nu een groot deel van de landerijen in en rondom Hartagyugh ook in de zomer van water worden voorzien. Een enorme stap vooruit!

Klik hier voor Akkers voor arme Armenen in beeld.