Eind 2018 werden 2.832 kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen in Armenië en Moldavië gezegend met nieuwe winterjassen en warme schoenen.

Een groot aantal kinderen in Armenië kreeg bovendien ook nog warme dekens. Zo ontvingen ze wat ze in de koude periode het meest van alles nodig hebben. De schoenen, jassen en dekens brachten hoop en vreugde in arme gezinnen die niet voor hun kinderen kunnen zorgen.

Namens al die ouders en kinderen danken wij iedereen heel hartelijk die om deze arme mensenkinderen geeft en hen financieel gesteund heeft.

Verslag Winterjassen en Schoenen 2018