Het was overweldigend hoeveel donateurs in 2021 het project Veld Vol Voedsel van Mensenkinderen hebben gesteund. We zijn u hiervoor heel erg dankbaar! Want mede door uw financiële bijdrage konden wij snel met dit project van start gaan.

Ruim 6000 arme mensen in Armenië en Moldavië hebben door dit project hoop en vertrouwen gekregen. De groentezaden, graanzaden en pootaardappels betekenden voor hen dat ze geen honger zouden lijden en ook tijdens de winter voldoende eten zouden hebben.

Vanuit Armenië en Moldavië ontvingen we rapportages en heel veel foto’s over de uitvoering van het project. Ook ontvingen we tientallen brieven waarin mensen hun dankbaarheid uiten voor de zaden en pootaardappels.

Verslag Veld Vol Voedsel 2021