In 2019 hebben we, mede dankzij prachtige giften, weer veel mensen kunnen helpen met een pakket groentezaden en pootaardappelen. Jaar in jaar uit mogen we weer meer, maar ook andere arme mensen een klein stukje vertrouwen geven in hun eigen toekomst.

Het ontvangen van zo’n pakket betekent: hoop, voedsel, geloof en een klein eigen inkomen. Deze wezenlijke dingen in ons menselijk bestaan zijn voor ons in het ‘rijke’ westen eigenlijk heel normaal. In landen als Albanië, Moldavië en Armenië is dat echt anders!

De hulp is waar mogelijk op maat geweest en de resultaten overweldigend. Zonder uw steun had dit allemaal niet gekund.

Met dit verslag betrekken wij u bij de dankbaarheid en de ervaringen van de mensen die deze hulp hebben ontvangen.

Verslag VVV 2019