In de maand juni van dit jaar is Harrie Boerhof mee geweest op werkbezoek naar Armenië.
harrie-zelf-origineelHij is door Mensenkinderen gevraagd om zijn expertise op het gebied van land- en tuinbouw in te zetten voor het controleren van enkele projecten. Na thuiskomst was Harrie helemaal vol van zijn ervaringen in Armenië. Hij wilde graag de handen uit de mouwen steken om de arme mensen in Armenië te helpen. Al vrij snel was er een groep mensen uit ‘zijn’ kerk (Kruiskerk in Diever) die enthousiast raakte door zijn verhalen en ideeën om daadwerkelijk hulp te bieden. De mogelijkheden om hulp te bieden werden enigszins eenvoudiger omdat Reina Koetsier, die in juni ook meegereisd was naar Armenië vanaf augustus opnieuw naar Armenië zou vertrekken en daar minimaal 4 maanden zou verblijven. Zij zou dan de werkzaamheden in Armenië coördineren.

In overleg met Mensenkinderen, Harrie Boerhof, Reina Koetsier, de nieuw opgerichte werkgroep Armenië in Diever en de Kruiskerk te Diever is er voor gekozen om ons in te zetten voor de renovatie van een psychiatrisch ziekenhuis in een dorpje vlakbij de hoofdstad Yerevan.

kliniek-voor-zenuwzieken-3Van 15 t/m 23 oktober gaat een groep van 18 mensen uit Diever en omgeving naar Armenië om flink de handen uit de mouwen te steken. Ze gaan op de eerste verdieping van het ziekenhuis zo’n tiental kamers renoveren. De bekabeling van de elektriciteit wordt vernieuwd evenals de watertoe- en afvoer en er komen nieuwe kranen wasbakken. Daarnaast is het de bedoeling om twee toiletruimtes volledig te renoveren en te vernieuwen. Kortom: er gaat hard gewerkt worden. Het is de bedoeling om in 2017 opnieuw met een groep naar Armenië te gaan om dan de rest te renoveren.

Door het opknappen van de kamers en de toiletruimtes wordt het verblijf van de patiënten aanzienlijk aangenamer, dit komt hun herstel ten goede en er kunnen ook meer patiënten opgenomen en geholpen worden. De mensen uit Diever en omgeving zijn vastbesloten het project tot een goed einde te brengen.

Mensenkinderen is heel blij met de bijzondere samenwerking met de Kruiskerk te Diever, Harrie Boerhof, Reina Koetsier en de vele vrijwilligers.