HET PROBLEEM

In Albanië, Armenië en Moldavië gebruiken veel mensen brandhout voor de kachel. Dat brandhout moet bij door de overheid erkende bedrijven worden gekocht. Echter de brandhoutprijzen stijgen elk jaar met als gevolg dat veel arme gezinnen te weinig geld hebben om nog brandhout te kunnen kopen. En zelf hout kappen is niet mogelijk, want dat is in deze landen bij wet verboden om ontbossing tegen te gaan.

Mensenkinderen koopt elke winter voor duizenden arme mensen brandhout of steenkolen. Deze mensen zijn dan weer een winter geholpen. Maar het geld dat daar voor betaald wordt gaat zogezegd in rook op. Mensenkinderen zoekt daarom een slim, goed en goedkoop alternatief.

ONS DOEL

Mensenkinderen wil mensen in nood een alternatieve warmtebron aanbieden. Daarbij is het doel dat de lokale bevolking niet meer afhankelijk is van ons maar zelf in staat is om te voorzien in warmte. Met andere woorden: we geven ze geen vis een hengel zodat zelf kunnen vissen.

OLIFANTSGRAS ALS GOED(KOOP) ALTERNATIEF VOOR BRANDHOUT

Tijdens onze zoektocht naar alternatieven voor brandhout stuitten we in 2019 op olifantsgras (Latijn: Miscantus Giganteus). Het is een heel bijzonder gewas en heeft veel positieve kenmerken:

1) Bemesten en irrigeren van het gewas is niet nodig, behalve wanneer het geplant wordt;

2) Olifantsgras blijft tot ca. 25 jaar lang produceren;

3) Olifantsgras wordt jaarlijks ruim 4 meter hoog;

4) Olifantsgras woekert niet zoals bamboe dat wel doet;

5) Olifantsgras kan eenvoudig geoogst worden en daarna worden verwerkt tot briketten die kunnen dienen als brandstof voor kachels;

6) Voor het produceren van briketten is geen bindmiddel nodig – het gehakselde olifantsgras kan eenvoudig samengeperst worden;

7) Briketten van Olifantsgras hebben een zeer hoge energiewaarde;

8) Briketten van Olifantsgras zijn goedkoper en veel minder belastend voor het milieu dan brandhout;

9) Olifantsgras neemt jaarlijks ca 13 ton Co2 per hectare per jaar (7 ton in de bodem en 4-6 ton in het gewas). Ter vergelijk: een bos neemt slechts 4 ton Co2 per hectare per jaar op.

10) Het aanplanten van olifantsgras vereist een eenmalige en relatief kleine investering die daarna meer dan 25 jaar rendeert.

 

Olifantsgras, een goedkope en duurzame warmtebron voor mensen in de kou. Vraag de brochure Olifantsgras aan voor meer informatie.