Een zorgeloze tijd voor getraumatiseerde kinderen

Kinderen in Moldavië

Kinderen in Moldavië begrijpen niets van de ‘schietoorlog’ zoals sommigen van hen de oorlog in Oekraïne noemen. Maar ze worden er elke dag mee geconfronteerd. Ze zien overal vluchtelingen uit Oekraïne. Sommige vluchtelingen wonen zelfs bij hen in huis. Veel schoolklassen zijn uitgebreid met kinderen van vluchtelingen die soms de meest verschrikkelijke verhalen vertellen van wat ze hebben gezien en meegemaakt. Ook merken de kinderen dat hun ouders bang zijn én dat ze armer worden: er staat bijvoorbeeld veel minder eten op tafel dan vroeger. Dat komt door de almaar stijgende prijzen en omdat er meer monden gevoed moeten worden omdat ze vluchtelingen herbergen.

Kinderen in Nagorno-Karabach en Armenië

Kinderen uit Nagorno-Karabach hebben ook vreselijke dingen meegemaakt. Eerst was er corona, waardoor ze niet naar school konden. Daarna was er die vreselijke oorlog met Azerbeidzjan. En er zijn ook nu nog regelmatig beschietingen.

Tijdens de oorlog werden duizenden kinderen uit hun vertrouwde omgeving verdreven, ze moesten samen met hun ouders vluchten naar Armenië om hun leven te redden. Alles moesten ze achterlaten. Veel kinderen raakten ook hun vriendjes kwijt omdat de vluchtende gezinnen over heel Armenië verspreid werden. Daarnaast hebben talloze kinderen hun vader en broers verloren; die zijn gesneuveld in het oorlogsgeweld. Andere kinderen zagen vader of broer gewond of gehandicapt van het front terugkeren. Gezinnen zijn ontheemd en worden getekend door groot verdriet. Het is vreselijk traumatisch als je dit als kind allemaal moet meemaken.

Sterk door Soep, Sport en Spel

Vanwege al deze spanningen willen we kinderen in Moldavië en Armenië helpen en hen even uit de sombere en depressieve sfeer halen. We gaan voor hen speciale kinderweken organiseren. Tijdens zo’n kinderweek krijgen de kinderen goed en gezond voedsel, er worden spelletjes gedaan, er wordt geknutseld, er wordt gezongen, er worden Bijbelverhalen verteld en ze worden begeleid door kinderpsychologen. De kinderen zijn weg uit de dagelijkse misère en kunnen weer even zorgeloos kind zijn. Met andere woorden: we maken ze weer Sterk door Soep, Sport en Spel.

Deze onschuldige kinderen hebben het zo hard nodig en hebben het zo verdiend. ?! Help daarom mee om deze kinderen onvergetelijke herinneringen te geven.

Alvast hartelijk dank voor uw liefdevolle betrokkenheid en steun!

P.S. Een kinderweek kost € 10,- per kind per dag en € 70,-  voor één week.

Elke bijdrage is welkom!