De 78-jarige weduwe Irina woont in Crocmaz (Z-O-Moldavië). Ze had vier kinderen. Echter een zoon is verbrand; een andere zoon overleed aan kanker en haar twee dochters wonen ver weg in Rusland – die ziet ze nooit.

Ongeveer 10 jaar geleden moesten Irina’s benen geamputeerd worden. Ondanks haar handicap zei ze: “Ik ben niet ziek, ik heb honger!” Daarmee gaf ze aan wat haar grootste nood was: eten. Haar pensioentje was echter ontoereikend om voldoende eten van te kunnen kopen.
Zonder hulp zou ze zijn omgekomen van de honger.

Gelukkig brengen vrijwilligers van de gaarkeuken haar elke dag een warme maaltijd. En als je Irina vraagt hoe ze al die jaren heeft kunnen overleven, dan zegt ze: “De gaarkeuken was mijn redding!”

Helaas zijn er in Albanië, Armenië en Moldavië steeds meer mensen als Irina, voor wie gaarkeukens van levensbelang zijn. Voedselprijzen blijven stijgen waardoor arme mensen in grote problemen komen.

Mensenkinderen zorgt er daarom al jaren voor gaarkeukens. Behoeftige mensen krijgen daar een warme maaltijd. En wanneer mensen ziek of niet goed ter been zijn, wordt de maaltijd thuis bezorgd door vrijwilligers. Zo zorgen we er voor dat Irina en vele honderden hulpbehoevende mensen (jong en oud) elke dag een warme voedzame maaltijd krijgen. Maar dit belangrijke werk is alleen mogelijk met steun van vele donateurs.

Daarom vraag ik u vriendelijk: Help mee om ook dit jaar hongerige magen te voeden en levens te redden.
Steun alstublieft dit gaarkeukenproject!
Alvast hartelijk dank voor uw liefdevolle bijdragen.