Shura Vanyan

Mevrouw Shura Vanyan is 73 jaar en weduwe. Ze woont in een oud huis uit 1988 met vier kleine kamers. De spullen die ze heeft zijn gekregen. Ze bewaart haar spullen op een tafel, netjes afgedekt omdat ze geen kast heeft. Mevrouw Vanyan heeft ouderdomsproblemen en mag nog graag breien en lezen.

Nvard Karapetyan

Mevrouw Nvard Karapetyan is 72 jaar en weduwe. In haar huwelijk zijn er geen kinderen geboren. Mevrouw Nvard is een actieve vrouw. Ze zorgt voor de hanen, de tuin en haar huis. Het fruit uit de tuin droogt ze zodat ze in de winter een extra etensvoorraad heeft. Mevrouw Nvard heeft altijd in de tapijtweverij gewerkt.

Manyak Hovhannisyan

Mevrouw Manyak Hovhannisyan is 74 jaar en een gastvrije en goedhartige vrouw. Ze is weduwe en woont alleen. Ze heeft 11 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen en ze mag nog graag in de tuin werken. Mevrouw Manyak heeft een moeilijk jaar gehad en heeft wegens corona in het ziekenhuis gelegen.

Lida Muradyan

Mevrouw Lida Muradyan is 75 jaar en weduwe. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind wonen in Rusland. Mevrouw Lida houdt van bakken en kan lekker koken. Ze is aan haar galblaas geopereerd en heeft problemen met haar nieren. Helaas kan ze hiervoor niet behandeld worden omdat ze dit niet kan betalen. Ze heeft hiervoor wel medicijnen.

Elitsjka Asiryan

Mevrouw Elitsjka Asiryan is 87 jaar, maar haar precieze geboortedatum weet ze niet meer. Mevrouw Elitsjka is getrouwd en heeft 6 kinderen, 13 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen die haar soms opzoeken. Mevrouw Elitsjka heeft veel medicatie nodig. Ze heeft problemen met haar hart, hoge bloeddruk en gewrichtspijn.

Nazik Margaryan

Mevrouw Nazik is 71 en woont in het huis van haar broer. Ze houdt van lezen en heeft gezondheidsproblemen. Het komt voor dat ze niet genoeg geld heeft om eten te kopen omdat ze het geld nodig heeft om medicijnen te kopen. Ze brengt een aantal dagen door in het “centrum voor bedrijvigheid en gezondheid van senioren”.