In het arme Armenië zijn mensen blij met bijen. Want één bijenvolk kan per jaar tussen de 15 en 35 kg honing produceren. Deze honing levert gemiddeld € 6,- per kg op. Het houden van bijen kan daarom voor arme mensen een welkome bron van inkomsten zijn.

De 400 gezinnen in het dorpje Hartagyux leven nagenoeg allemaal in bittere armoede. Mensenkinderen is daarom een tuinbouwproject gestart om de dorpsbewoners nieuw perspectief te bieden. Naast de teelt van  groenten willen we de dorpsbewoners en met name de kinderen leren hoe je bijen moet houden en honing kunt produceren. De flora en fauna rondom het dorp zijn ideaal voor het houden van bijen. Wanneer de kinderen in de toekomst honing kunnen verkopen, dan zal hen dat helpen de armoede te overwinnen.

Het plan is als volgt: de schoolkinderen uit de hoogste klassen krijgen onderwijs in het verzorgen van bijen en worden opgeleid tot imker. De opbrengst van de honing komt ten goede aan de arme mensen in het dorp. Wanneer de kinderen de school verlaten kunnen ze thuis bijen houden en een belangrijke bijdrage leveren aan het noodzakelijke gezinsinkomen.

We beginnen met 40 kasten en 40 bijenvolken. Verder zijn er ook allerlei materialen nodig zoals: beschermende kleding, honingslingers, berokers etc. etc..

Helpt u mee dit BIJzondere project mogelijk te maken?

Eén bijenvolk inclusief een bijenkast en benodigdheden kost € 142.

Maar elke BIJdrage is welkom!