Elke dag eten is voor kinderen uit arme gezinnen in Albanië, Armenië en Moldavië niet vanzelfsprekend. Daarom vragen ze vaak: “Mama, is er vandaag eten…?” En hoe graag moeders hun kinderen ook eten zouden willen geven, soms moeten ze noodgedwongen zeggen: “Nee mijn lieve kind, vandaag is er geen eten…” Vreselijk is dat als je zo je kind moet teleurstellen.

Voedselvoorziening is voor veel gezinnen in deze arme landen een groot probleem. Om deze gezinnen te helpen, heeft Mensenkinderen in 2010 een slim, goedkoop en doeltreffend plan bedacht: In het voorjaar geven we arme gezinnen pootaardappels en groentezaden, een zgn. Veld Vol Voedsel Pakket. Daarmee kunnen ze in de tuin hun eigen voedsel verbouwen. Van de opbrengst kan een arm gezin met twee kinderen meer dan een jaar leven! Het teveel voor eigen gebruik levert bij verkoop op de markt extra gezinsinkomsten op; de hoge voedselprijzen werken dan in hun voordeel!

In de loop der jaren hebben we al vele duizenden gezinnen kunnen helpen. Helpt u mee om dit project ook dit jaar weer tot een groot succes te maken? Met uw hulp kunnen we duizenden gezinnen in Armenië en Moldavië helpen in hun strijd tegen de voortdurende honger en hen een duurzame oplossing bieden.

Een kleine gift leidt tot een grote oogst en blije gezichten.

Hartelijk dank voor de vruchtbare samenwerking!